Upcoming Events

 • 一個屬於『爬石人🧗🏻‍♀️』嘅小市集嚟喇🤩!!
  Sat, 26 Jun
  Hong Kong, Lai Chi Kok, Lai King Hill Rd, 272號荔灣花園6B舖
  26 Jun, 10:00 am – 27 Jun, 8:30 pm
  Hong Kong, Lai Chi Kok, Lai King Hill Rd, 272號荔灣花園6B舖
  由VOLCANO主辦嘅攀石市集將會喺6月底同大家見面🥳
  Share
 • 一級運動攀登證書訓練課程 (第十八期)
  Sun, 04 Jul
  Hong Kong, Lai Chi Kok, Lai King Hill Rd, 272號荔灣花園6B舖
  04 Jul, 10:00 am
  Hong Kong, Lai Chi Kok, Lai King Hill Rd, 272號荔灣花園6B舖
  新手都玩得😀
  Share
 • ROCK MASTER - Coming Soon!!
  Time is TBD
  Hong Kong, Lai Chi Kok, Lai King Hill Rd, 272號荔灣花園6B舖
  Time is TBD
  Hong Kong, Lai Chi Kok, Lai King Hill Rd, 272號荔灣花園6B舖
  Join Us
  Share
 • 一級運動攀登證書訓練課程 (第十七期)
  06 Jun, 10:00 am
  The Player Climbingym, Hong Kong, Lai Chi Kok, Lai King Hill Rd, 272號荔灣花園6B舖
  Share
 
 

Past Events

 • 一級運動攀登證書訓練課程 (第十六期)
  一級運動攀登證書訓練課程 (第十六期)
  Sat, 17 Apr
  The Player Climbingym
  17 Apr, 10:00 am
  The Player Climbingym, Hong Kong, Lai Chi Kok, Lai King Hill Rd, 272號荔灣花園6B舖
  Share